Address

Rruga Tish Daija, kompleksi KIKA2 Objekti 6, Kati I, Ap8. 1019 Tiranë