Duke pasur gjithmonë një vizion largpamës, Perfect Dent punon me aparaturat më moderne të momentit. Ne sigurojmë shërbime inovative të mbështetura në risitë e fundit digjitale.Të përditësuar me kërkesat më të fundit të tregut, e gjithë puna jonë bazohet në planin virtual.
Skanerat tanë e zhvendosin të gjithë punën në kompjuter, nga ku më pas do fillojë procedura e dizenjimit dhe dhënies së modelit të produktit. Këto dy hapa shumë të rëndësishëm kryhen nga ne me aparaturat CAD/CAM.Computer Aided Design është faza e krijimit të ilustrimeve teknike me një precizion të lartë.Computer Aided Manufacturing pret punimin e dizenjuar.Ajo shpejton procesin e prodhimit dhe jep rezultate konsistente
Të gjitha këto hapa mund të kryhen kurdoherë në laboratorin tonë dhe më pas të delegohen nëpërmjet e-mail. Lidhja online e bën më të thjeshtë komunikimin tonë dhe dërgimin në kohë reale.
Besojini krijimet tuaja në Perfect Dent!

Skanerat
Skanojnë masa ose modele për të pasur një imazh virtual 3D të gojës së pacientit në një saktësi të paperceptueshme nga syri ynë. Nga këtu, truri i njeriut dhe software bëhen njësh për t'i dhënë zgjidhje çdo diagnoze dhe situate që paraqitet.

Frezatori K5
K5 është një frezator me pesë akse dhe përfshin një gamë veçanërisht të gjerë indikacionesh.Ndërtimi i qëndrueshëm i K5 garanton rezultate të shkëlqyera të përpunimit, punë të shpejtë dhe efikase

Illustration

Furra sinterizimi i zirkonit