X LABORATORE

Illustration

Përshëndetje Laborantë!

Duke pasur gjithmonë një vizion largpamës, Perfect Dent punon me aparaturat më moderne të momentit. Ne sigurojmë shërbime inovative të mbështetura në risitë e fundit digjitale. Të përditësuar me kërkesat më të fundit të tregut, e gjithë puna jonë bazohet në planin virtual.

Skanerët tanë e zhvendosin të gjithë punën në kompjuter, nga ku më pas do fillojë procedura e dizenjimit dhe dhënies së modelit të produktit. Këto dy hapa shumë të rëndësishëm kryhen nga ne me aparaturat CAD/CAM. Computer Aided Design është faza e krijimit të ilustrimeve teknike me një precizion të lartë. Computer Aided Manufacturing pret punimin e dizenjuar. Ajo shpejton procesin e prodhimit dhe jep rezultate konsistente

Të gjitha këto hapa mund të kryhen kurdoherë në laboratorin tonë dhe më pas të delegohen nëpërmjet e-mail. Lidhja online e bën më të thjeshtë komunikimin tonë dhe dërgimin në kohë reale. Besojini krijimet tuaja në Perfect Dent!

DËRGO PUNËN TËNDE

You could upload up to 30 mb, STL format.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.