Karikim Imediat (i menjëhershëm)

Karikim Imediat (i menjëhershëm)

Karikim Imediat 💥

Protezë fikse mbi 8 implante, me vidosje 💥

Strukturë metali CoCr me dhëmbë rezine seri Vita ngjyrë A2 dhe e rezinuar me Candulor 💥

Përfundimi brenda 48 orëve nga kirurgjia 😎

Lugë Individuale ✅

JIG Kafshimi ✅

Artikulator ✅

Rreshtim ✅

Design Strukturë Metali ✅

Sinterizim ✅

Rezinim ✅

Dorëzim ✅

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Punimi Definitiv

Struktura e metalit e dizenjuar në Exocad

Struktura e metalit e dizenjuar në Exocad