PEEK-KOMPOZIT është punim defitinitiv i cili aplikohet pas një periudhe 6-8 mujore pas vendosjes së implanteve. Konsiston në strukturën Peek,e dizenjuar në bazë të rreshtimit me dhëmbë kompoziti, e rezinuar me Candulor.Më poshtë gjeni të shpjeguar në detaje protokollin e punës mbi punimin PEEK-KOMPOZIT